Indlæg

Flere kommunikations værktøjer – nej tak

Vi har altid vidst at kommunikationen mellem mennesker er vigtig for samarbejdet, effektiviteten og forandringsprocesserne i vore virksomheder. Der bruges mange penge på at uddanne medarbejdere i at blive bedre til at kommunikerer i håbet om at kunne gøre dem mere personligt effektive og mere effektive i samarbejdet med andre.

Vores følelsesmæssige tilstand påvirker vores måde at kommunikere på

Når vi fokusere på kommunikation har vi tendens til at se det som et værktøj hvor vi skal lære forskellige teknikker for at kunne håndterer de daglige udfordringer vi står over for. Det er der så vidt ikke noget galt i, men det hjælper ikke på det faktum at vi alle kan gå ind til en samtale en dag med en kollega hvor alt går som “forventet”, og så igen den næste dag med lignende udfordring hvor intet går som forventet.

Det er kendt for os alle at vores følelsesmæssige tilstand påvirker vores måde at kommunikere på, og så bruger vi mere energi på at udvikle teknikker end forsøge at finde frem til hvad der kan sikre at vi kan lave en stabil indsats uden at svinge i performance afhængig af vores tilstand.

Følelsesmæssig tilstand og relation har stor betydning for din kommunikation

Succes i en kommunikation afhænger af hvilke kommunikations værktøjer vi er i besiddelse af, i hvilken grad vi er i stand til at bevare en følelsesmæssig stabil tilstand, og hvordan vores relation er til den person vi kommunikere med.

Kommunikations værktøjerne er umiddelbart lette at til lære hvorimod evnen til at være i følelsesmæssig balance kræver en helt anden træning og evnen til at kunne arbejde med en relation også kræver andre værktøjer en der normalt tilbydes på et kommunikationskursus.

Det undre mig til stadighed at der ikke bruges flere ressourcer på at lære mennesker at arbejde med deres følelser og deres evne til at opnå positive relationer da enhver kommunikation som ikke indeholder dette er dømt til at fejle eller i det mindste at være meget lidt effektive.

Negative følelser fratager os evnen til at tænke klart og kommunikere konstruktivt

Evnen til at kunne arbejde med sine følelser er altafgørende for om vi kan kommunikere på en konstruktiv måde da negative følelser fratager os evnen til at tænke klart, nogle forskere kan påvise at frontallappen ligefrem slukker, så det kan også bevises videnskabeligt at der ikke er aktivitet i den del af hjernen som vi har behov for i en god kommunikation.

Evnen til at arbejde med en relation er noget langt de fleste kan, dog er det de få der på “kommando” kan ændre en relation i positiv retning. Relationer er ikke rationelle men følelsesmæssige, hvilket betyder at de ikke kan kontrolleres fra hovedet med en teknik som vi kender det, men skal bygges gennem det vi kalder det nonverbale sprog og gennem relationsskabende adfærd.

Disse metoder eller værktøjer er nogle som vi alle har og bruger, men meget ubevidst, så det er ikke noget som vi normalt har adgang til men mere noget som vi “tilfældigt” bruger der hvor vores relationer er gode og hvor vi “tilfældigvis” befinder os godt.

Grunden til at jeg siger “tilfældigvis” skyldes at det ikke er noget som vi har lært at arbejde med eller udvikle fx i skolen, vi har lært at det er vigtigt og at vor social intelligens kan være afgørende, men ikke hvordan vi arbejder eller udvikler den.

Hvis du ikke kan forklare det simpelt, så har du ikke forstået det godt nok

Albert Einstien er blevet citeret for at sige “If you can´t explain it simply, you don´t understand i well enough.”

Ledelse bliver tit beskrevet, med mange komplicerede teorier og eksempler på hvad du skal gøre for at blive god til ledelse. Udfordringen, med mange af de god “råd”, som vi bliver præsenteret for gennem medier og uddannelser, er tit at de umiddelbart virker ok lette at forstå, men når det kommer til at udføre dem i det virkelige liv, som leder, er det ikke så let endda.

Hvis et “godt råd” ikke er forklaret, så jeg direkte kan gå ud og udføre det, hvad er det så vær?

Endnu engang har jeg tilegnet mig viden, uden at kunne lave en forandring – jeg har tilegnet mig teoretisk og ikke praktisk viden.

 

Hvad nu hvis det egentligt var meget lettere end vi går rundt og forestiller os, men vi bare griber det forkert an?

Forleden læste jeg en artikel, som omhandlede –  hvorfor dine medarbejdere forlader dig som leder og hvad du skulle gøre for at det ikke skete, med ti “simple” løsninger på problemet.
Løsningsforslagene var egentligt ikke forkerte (set med min erfaring), men udfordringen var at de blev beskrevet, så det sandsynligvis kun bliver ved tanken “ja det ved jeg også godt, nu skal jeg også få taget mig sammen og få det gjort” hos de fleste ledere som læste den.

 

Hvis du er en af dem, hvad har du så gjort forkert, for det virker jo simpelt når du læser det?

Ingen har nogensinde lært at stå på ski ved at læse en artikel eller bog om skiløb!
Det første, der er nødvendigt, er fysisk træning og dernæst gerne en underviser, som kan vise os hvordan de enkelte faser af løbet, skal indlæres/trænes. Den bedste underviser, forstår at opdele træningen i små delelementer, som vil give det rigtige resultat til slut.

Det vigtigt at gøre tingene enkle, så det er muligt at træne det i travl hverdag som leder

Det betyder f.eks. “vis dine medarbejdere opmærksomhed ved at sige godmorgen” ikke bare ved at gå rundt og sige godmorgen. Din mentale og følelsesmæssige tilstand, når du gør det, kan ændre adfærden fra at blive opfattet, som værende falsk til ægte, hvilket er forskellen på fiasko og succes.

God projektledelse opdeler et projekt i “milestones”, hvilket også skal gøres med indlæring af ændret adfærd, også selvom det på overfladen ser ud som en enkel opgave.
Det at kunne ændre sin adfærd så en “godmorgen runde” virker ægte, kræver mere en bare træning i at huske at gøre det.

At finde frem til den ægte interesse for de mennesker du hilser på gennem din ”Godmorgen runde”, kræver mange gange et forarbejde omkring din egen motivation, for at gøre det du gør.

Det er essentielt at du ikke gør det for egen vinding skyld, for det vil blive opfanget af dine medarbejdere og smitte af på din adfærd – værdien af din runde vil være tæt på nul, hvis det ikke vil være negativt.

Fra tanke til eksekvering

Mange af de ting, som du går og overvejer, du bør gøre mere eller bedre, kræver mere end bare en beslutning. Det kræver også træning, og tit hjælp, hvis du ønsker resultatet skal være godt og vedvarende. Det skal ende med at være som at cykle – det er ikke noget du skal tænke over, du gør det bare.

Forandring kræver ledelse, ledelse kræver menneskeindsigt, menneskeindsigt kræver selvindsigt, selvindsigt kræver selverkendelse, selverkendelse kræver MOD!

Video om Kim Muller og LeadToChange

 

Mit navn er Kim Müller, 61 år gammel, og udviklingskonsulent med psykologisk indsigt og over 20 års praktisk ledererfaring. De sidste 19 år har jeg arbejdet med udvikling af ledere og medarbejdere i organisationer.
Sammen med det første lederhold blev lederuddannelsen og firmaet grundlagt i 2001. Siden da er det blevet til over 52 lederhold og mere end 450 ledere i både Danmark og i udlandet, som har gennemgået et lederforløb hos LeadToChange.

Jeg har særligt fokus på ledelse og kommunikation, og kombineret med min praktiske erfaring og mine uddannelser har det gennem årene vist sig at være en effektiv sammensætning for udviklingen af den enkelte leder.

 

Læs mere