Indlæg

Flere kommunikations værktøjer – nej tak

Vi har altid vidst at kommunikationen mellem mennesker er vigtig for samarbejdet, effektiviteten og forandringsprocesserne i vore virksomheder. Der bruges mange penge på at uddanne medarbejdere i at blive bedre til at kommunikerer i håbet om at kunne gøre dem mere personligt effektive og mere effektive i samarbejdet med andre.

Vores følelsesmæssige tilstand påvirker vores måde at kommunikere på

Når vi fokusere på kommunikation har vi tendens til at se det som et værktøj hvor vi skal lære forskellige teknikker for at kunne håndterer de daglige udfordringer vi står over for. Det er der så vidt ikke noget galt i, men det hjælper ikke på det faktum at vi alle kan gå ind til en samtale en dag med en kollega hvor alt går som “forventet”, og så igen den næste dag med lignende udfordring hvor intet går som forventet.

Det er kendt for os alle at vores følelsesmæssige tilstand påvirker vores måde at kommunikere på, og så bruger vi mere energi på at udvikle teknikker end forsøge at finde frem til hvad der kan sikre at vi kan lave en stabil indsats uden at svinge i performance afhængig af vores tilstand.

Følelsesmæssig tilstand og relation har stor betydning for din kommunikation

Succes i en kommunikation afhænger af hvilke kommunikations værktøjer vi er i besiddelse af, i hvilken grad vi er i stand til at bevare en følelsesmæssig stabil tilstand, og hvordan vores relation er til den person vi kommunikere med.

Kommunikations værktøjerne er umiddelbart lette at til lære hvorimod evnen til at være i følelsesmæssig balance kræver en helt anden træning og evnen til at kunne arbejde med en relation også kræver andre værktøjer en der normalt tilbydes på et kommunikationskursus.

Det undre mig til stadighed at der ikke bruges flere ressourcer på at lære mennesker at arbejde med deres følelser og deres evne til at opnå positive relationer da enhver kommunikation som ikke indeholder dette er dømt til at fejle eller i det mindste at være meget lidt effektive.

Negative følelser fratager os evnen til at tænke klart og kommunikere konstruktivt

Evnen til at kunne arbejde med sine følelser er altafgørende for om vi kan kommunikere på en konstruktiv måde da negative følelser fratager os evnen til at tænke klart, nogle forskere kan påvise at frontallappen ligefrem slukker, så det kan også bevises videnskabeligt at der ikke er aktivitet i den del af hjernen som vi har behov for i en god kommunikation.

Evnen til at arbejde med en relation er noget langt de fleste kan, dog er det de få der på “kommando” kan ændre en relation i positiv retning. Relationer er ikke rationelle men følelsesmæssige, hvilket betyder at de ikke kan kontrolleres fra hovedet med en teknik som vi kender det, men skal bygges gennem det vi kalder det nonverbale sprog og gennem relationsskabende adfærd.

Disse metoder eller værktøjer er nogle som vi alle har og bruger, men meget ubevidst, så det er ikke noget som vi normalt har adgang til men mere noget som vi “tilfældigt” bruger der hvor vores relationer er gode og hvor vi “tilfældigvis” befinder os godt.

Grunden til at jeg siger “tilfældigvis” skyldes at det ikke er noget som vi har lært at arbejde med eller udvikle fx i skolen, vi har lært at det er vigtigt og at vor social intelligens kan være afgørende, men ikke hvordan vi arbejder eller udvikler den.