Indlæg

Flere kommunikations værktøjer – nej tak

Vi har altid vidst at kommunikationen mellem mennesker er vigtig for samarbejdet, effektiviteten og forandringsprocesserne i vore virksomheder. Der bruges mange penge på at uddanne medarbejdere i at blive bedre til at kommunikerer i håbet om at kunne gøre dem mere personligt effektive og mere effektive i samarbejdet med andre.

Vores følelsesmæssige tilstand påvirker vores måde at kommunikere på

Når vi fokusere på kommunikation har vi tendens til at se det som et værktøj hvor vi skal lære forskellige teknikker for at kunne håndterer de daglige udfordringer vi står over for. Det er der så vidt ikke noget galt i, men det hjælper ikke på det faktum at vi alle kan gå ind til en samtale en dag med en kollega hvor alt går som “forventet”, og så igen den næste dag med lignende udfordring hvor intet går som forventet.

Det er kendt for os alle at vores følelsesmæssige tilstand påvirker vores måde at kommunikere på, og så bruger vi mere energi på at udvikle teknikker end forsøge at finde frem til hvad der kan sikre at vi kan lave en stabil indsats uden at svinge i performance afhængig af vores tilstand.

Følelsesmæssig tilstand og relation har stor betydning for din kommunikation

Succes i en kommunikation afhænger af hvilke kommunikations værktøjer vi er i besiddelse af, i hvilken grad vi er i stand til at bevare en følelsesmæssig stabil tilstand, og hvordan vores relation er til den person vi kommunikere med.

Kommunikations værktøjerne er umiddelbart lette at til lære hvorimod evnen til at være i følelsesmæssig balance kræver en helt anden træning og evnen til at kunne arbejde med en relation også kræver andre værktøjer en der normalt tilbydes på et kommunikationskursus.

Det undre mig til stadighed at der ikke bruges flere ressourcer på at lære mennesker at arbejde med deres følelser og deres evne til at opnå positive relationer da enhver kommunikation som ikke indeholder dette er dømt til at fejle eller i det mindste at være meget lidt effektive.

Negative følelser fratager os evnen til at tænke klart og kommunikere konstruktivt

Evnen til at kunne arbejde med sine følelser er altafgørende for om vi kan kommunikere på en konstruktiv måde da negative følelser fratager os evnen til at tænke klart, nogle forskere kan påvise at frontallappen ligefrem slukker, så det kan også bevises videnskabeligt at der ikke er aktivitet i den del af hjernen som vi har behov for i en god kommunikation.

Evnen til at arbejde med en relation er noget langt de fleste kan, dog er det de få der på “kommando” kan ændre en relation i positiv retning. Relationer er ikke rationelle men følelsesmæssige, hvilket betyder at de ikke kan kontrolleres fra hovedet med en teknik som vi kender det, men skal bygges gennem det vi kalder det nonverbale sprog og gennem relationsskabende adfærd.

Disse metoder eller værktøjer er nogle som vi alle har og bruger, men meget ubevidst, så det er ikke noget som vi normalt har adgang til men mere noget som vi “tilfældigt” bruger der hvor vores relationer er gode og hvor vi “tilfældigvis” befinder os godt.

Grunden til at jeg siger “tilfældigvis” skyldes at det ikke er noget som vi har lært at arbejde med eller udvikle fx i skolen, vi har lært at det er vigtigt og at vor social intelligens kan være afgørende, men ikke hvordan vi arbejder eller udvikler den.

Jeg skal lige…

Langt de fleste virksomhedsledere ved godt, at god ledelse og kommunikation er altafgørende for deres succes – og alligevel vælger mange virksomheder at gøre alt for lidt ved området.

Der er mange gode forklaringer på dette, de fleste bunder i vores måde at drive moderne organisationer på.

Økonomisk styring

En væsentlig årsag ligger i vores økonomiske styring. Mange af de tiltag, som er nødvendige for at forbedre medarbejdernes kompetencer omkring ledelse og kommunikation, er meget svære, om end umulige, at måle den økonomiske effekt af. Det er heller ikke muligt, at måle og påvise den negative effekt af ikke at gøre noget.
Med andre ord, det er meget svært at lave en god businesscase, som normalt er et overbevisende argument, for at prioritere den nødvendige udvikling af deres medarbejdere højt nok.

Jeg oplever tit at ledere erkender nødvendigheden af medarbejdernes udvikling, MEN vi skal lige….
Der er oftest højere prioriteter, som LIGE skal ordnes først, inden vi kommer til medarbejder- og lederudvikling. De udfordringer der prioriteres først, og forhindrer øjeblikkelig aktion af medarbejder- og lederudvikling, forsvinder sjovt nok ikke og erstattes typisk af nye. Det er meget sjældent at organisationer har rigelig tid til udvikling af deres medarbejdere, selvom de godt ved at ledelse og kommunikation er altafgørende for deres succes.

 

”Gode vaner kræver gode grunde”

Dette ordsprog, er også en af de meget gode undskyldninger som bruges, ikke direkte, men i omvendt form.
Dem der har prøvet at ændre en vane, som ny adfærd er – er bekendt med at små ændringer i vores adfærd, kan kræve rigtigt meget af os.

En anden forhindring, som bunder i organisationernes kultur ”det skal kunne læres på et to dages kursus”. Det ikke må koste for meget tid væk fra arbejdet og mange har den opfattelse at ”god ledelse” kan læres på lige fod med, oplæring i  nye systemer.
Dette syndrom kalder jeg DEN BLÅ PILLE.

Kommunikation og mearbejder- og lederudvikling kræver træning, vedholdenhed og motivation – forståelse og læsning er sjældent nok. Det ville selvfølgelig være meget lettere, hvis det kunne læres bare ved at tænke anderledes. Virkeligheden er nok nærmere, at det kræver motivation, forståelse og rigtig meget disciplin fra dem som skal udvikle sig – det er og bliver ikke noget man kan lære ved at læse en bog eller deltage i et webinar.

God ledelse kræver selvindsigt

En anden, dog ikke så åbenlys forhindring, er at rigtig gode ledere har meget høj selvindsigt.
Dette udfordrer 2 ting for mange ledere.

 1. Mange virksomheder og uddannelser er opbygget ud fra overbevisningen, at der kun er én rigtig måde at gøre tingene på. Det kan til stadighed undre mig at virksomheder, som udmærket er klar over værdien ved forskelligheden i personlighed, kan finde på at lave udviklingsprogrammer hvor alle ledere skal igennem det samme lederudviklingsforløb. Langt de fleste virksomheder ansætter bevidst forskellige persontyper, for at få den bedste sammensætning af ledere samt optimale forhold for udvikling og innovation.
 2. Selvudvikling kræver mod. For at være modig kræver det, at vi er i trykke omgivelser når vi skal arbejde med os selv.. Det kan sjældent lade sig gøre, hvis vi er sammen med andre ledere fra vores egen organisation. Selvindsigt kræver selverkendelse, som kræver sårbarhed for at det har nogen som helst positiv effekt på vores adfærd.
  Som de fleste ved er vi som personer meget forskellige i vores selvindsigt, som mest af alt beror på vores opvækst og erfaringer i livet, det er de færreste som gennem livet har arbejdet med sig selv.

Ovenstående iagtagelser forhindre mange i at udvikle sig på én, for virksomheden, økonomisk  god og effektiv måde.
Det bliver tit til ”halvhjertede” forsøg,  som ikke har den effekt vi håbede på.

Forandring kræver ledelse, ledelse kræver menneske forståelse,  menneske forståelse kræver selvindsigt, selvindsigt kræver selverkendelse og selverkendelse kræver mod.

God rejse

Kim Müller

 

 

Ydmyghed er den direkte vej til effektiv ledelse

En leders vigtigste opgave bør være at skabe effektive medarbejdere!

Da jeg selv arbejdede som ung leder, fik jeg heldigvis en meget vigtig lærestreg af min egen chef. Han udfordrede min måde at bruge min tid på, med følgende kommentar til en af vore kvartalssamtaler.

Husk på – at hvis du gennem god ledelse kan få dine medarbejdere til at yde, bare, 10% mere, så er du kommet langt, for en leder kan ikke yde det ,der svarer til de 10% fra hver medarbejder”.  God ledelse udføres ikke bag dit skrivebord, du skal ud og bevæge dig blandt dine medarbejdere i langt størstedelen af din tid.

Denne læring tog jeg til mig og lærte i årene efter, hvilken fantastisk effekt denne adfærd kan have på medarbejdernes effektivitet og engagement.

Motiverende og engagerende lederstil


At bruge det meste af din tid sammen med dine medarbejdere, fremfor bagved skrivebordet, løs ikke alle udfordringer. Det har selvfølgelig stor betydning at dit nærvær føles engagerende og motiverende på dine medarbejdere.

Hvilken facon er motiverende?
Gennem nogle af mine uddannelser, har jeg lært at der i coaching ligger kimen til en god og motiverende lederstil, hvor det også er muligt at have en ”finger på pulsen” uden at virke kontrollerende. Dette var meget vigtigt for mig, da jeg stadig havde det overordnede ansvar for at vi kom i mål med de ting, som vi havde lovet resten af organisationen og vores kunder.

Hvilke metoder kan bruges til at opnå motivation og engagement hos dine medarbejdere?


En effektiv metode, er at udøve ydmyghed i forhold til din rolle og dit ansvar. Hvis du ønsker at være leder af gavn og ikke kun af titel, så kræver det at dine medarbejdere opfatter dig som deres leder, som person, og ikke kun fordi du har titlen.

Et ordsprog siger ”den dag du giver slip på kontrollen, den dag får du den”.
Med dette menes at den dag du, som leder, holder op med at kontrollere dine medarbejdere – den dag viser du dem tillid og respekt og du vil med stor sandsynligvis blive mødt med samme tillid og respekt.

Prøv selv at tænke på de ledere du har arbejdet for gennem tiden. Er det den dominerende leder, som du respekterede mest eller den ydmyg leder, som viste dig tillid og respekt? Langt de fleste vil vælge den ydmyg type. Typen, som stadig formår at være fast og kontant i sin kommunikation omkring hvad de ønsker, og hvad målet med vores arbejde er.

Vicevært i organisationen


Jeg spurgte engang en af de bedste og mest respekterede ledere, jeg har møde i min tid (CEO i en større international virksomhed) hvordan han formåede at være så ydmyg i sin tilgang til sine medarbejdere?  Han svarede ”jeg husker dagligt mig selv på, at jeg er vicevært i organisationen. Min vigtigste opgave er at rydde det skidt af vejen, som ikke er muligt eller for tidkrævende for mine medarbejdere, så de hurtigst muligt kan komme derhen hvor jeg har bedt dem”.

Ydmyg adfærd betyder ikke, at du skal ignorere dårlig adfærd fra en medarbejder, det betyder derimod at dine ”irettesættelser” skal ske på en respektfuld måde.

Lederuddannelse med Kim Müller

Ledere, projektledere og nøglemedarbejdere som er afhængig af at kunne motivere kollegaer og medarbejdere til at følge og hjælpe dig med dine og virksomhedens mål.

Ledelse handler I sin enkelthed om at kunne skabe motiverende relationer til andre mennesker og samtidig opbygge en lederrolle som ikke kun er en “titel”.

Lederuddannelsen henvender sig til

 • Dig der ønsker at skabe tillid og respekt omkring din måde at være på
 • Dig som ved, at måden vi skaber relationer på, er altafgørende for vor evne til at være effektive i samarbejdet med andre, og dermed også vor egen effektivitet
 • Dig der gerne vil lære mere om hvordan du motiverer dine kollegaer i hverdagen
 • Dig der gerne vil bruge god og effektfuld kommunikation som et handlings- og resultatorienteret arbejdsredskab

 • Dig der gerne vil have et større selvværd og glæde i dit daglige arbejde
 • Dig der ønsker at udføre ledelse på en ansvarlig måde
 • Dig der ønsker at bruge den gode kommunikation, som et værktøj til bedre ledelse, koordinering, projektstyring, formidling, målopfyldelse og planlægning m.m.

Ledelsesuddannelse for ledere, projektledere og nøglemedarbejdere.

Moduler

ADFÆRD OG MENNESKESYN  // 24-27. JUNI 2020

MOTIVATION OG ANSVARLIGHED //  2-5. SEPTEMBER 2020

STRUKTUR OG MÅLSÆTNING  //  28-31. OKTOBER 2020

SAMARBEJDE OG KONFLIKT SAMTALER  // 13-16. JANUAR 2021

Video om Kim Muller og LeadToChange

 

Mit navn er Kim Müller, 61 år gammel, og udviklingskonsulent med psykologisk indsigt og over 20 års praktisk ledererfaring. De sidste 19 år har jeg arbejdet med udvikling af ledere og medarbejdere i organisationer.
Sammen med det første lederhold blev lederuddannelsen og firmaet grundlagt i 2001. Siden da er det blevet til over 52 lederhold og mere end 450 ledere i både Danmark og i udlandet, som har gennemgået et lederforløb hos LeadToChange.

Jeg har særligt fokus på ledelse og kommunikation, og kombineret med min praktiske erfaring og mine uddannelser har det gennem årene vist sig at være en effektiv sammensætning for udviklingen af den enkelte leder.

 

Læs mere